فهرست شامل ۱ صفحه در قالب ۲ داده. (صفحه جاری: ۱)

Alborz Pooshesh A114 Lanyard

لنیارد سه سر قلاب ضربه‌ گیر البرز پوشش مدل A114

لنیارد سه سر قلاب ضربه‌ گیر البرز پوشش مدل A114 مجهز به سه قلاب ضامن‌دار با طراحی سبک قطعات فولادی و دارای سیستم ضد شوک است.
لنیارد سه سر قلاب ضربه‌ گیر البرز پوشش مدل A114
352,000 تومان 0 تومان

Alborz Pooshesh A112 Lanyard

لنیارد دو سر قلاب ضربه گیر البرز پوشش مدل A112

لنیارد دو سر قلاب ضربه گیر البرز پوشش مدل A112 مجهز به دو قلاب فولادی ضامن‌دار، طناب به طول 1.15 متر از جنس کنف و دارای ضربه‌گیر است.
لنیارد دو سر قلاب ضربه گیر البرز پوشش مدل A112
185,000 تومان 0 تومان