فهرست شامل ۱ صفحه در قالب ۹ داده. (صفحه جاری: ۱)

قیمت به هزارتومان است.

Bosch 2608596053 Multi Construction Drill Bit 6mm

مته همه کاره بوش سایز 6 مدل 2608596053

مته همه کاره بوش سایز 6 مدل 2608596053
تماس بگیرید

Bosch 1609200243 Hole Saw 8PCS

مته گرد بر بوش 8 سایز مدل 1609200243

مته گرد بر بوش 8 سایز مدل 1609200243
تماس بگیرید

Sandvik R39017T308 Turning Inserts

الماس اینسرت سندویک R39017T308

الماس اینسرت سندویک R39017T308
موجود نیست.

Riss 3075V001300 Cobalt Drill Bit Size 13mm Pack Of 5

مته کبالت ریس سایز 13 میلی متر بسته 5 عددی مدل 3075V001300

مته کبالت ریس سایز 13 میلی متر بسته 5 عددی مدل 3075V001300
موجود نیست.

Threading Taps 5

قلاویز سایز 5

قلاویز سایز 5
موجود نیست.