نام لاتین: AO Safety R53A Replacement Chemical Cartridge
شناسه کالا: 713
قیمت پایه:
31 هزارتومان
وضعیت: موجود نیست.
توضیحات کوتاه: کارتریج ماسک شیمیایی‌ای او سیفتی مدل R53A برای بخارات ارگانیک؛ کلر؛ کلرید هیدروژن؛ دی‌اکسید گوگرد و کلرین دی‌اکسید مناسب است.
×
کارتریج ماسک شیمیایی آیرو ای او سیفتی مدل R53A

کارتریج AO Safety R53A برای بخارات ارگانیک؛ کلر؛ کلرید هیدروژن؛ دی‌اکسید گوگرد و کلرین دی‌اکسید مناسب است.

نوار مشکی – R51A:

فیلتر شیمیایی برای بخارات ارگانیک

نوار زرد – R53A:

فیلتر شیمیایی برای بخارات ارگانیک؛ کلر؛ کلرید هیدروژن؛ دی‌اکسید گوگرد و کلرین دی‌اکسید

نوار سبز – R54A:

فیلتر آمونیاک، متیل آمین

نوار صدری – R61:

فیلتر تمامی گازها، ازجمله: بخارات ارگانیک، آمونیاک، متیل آمین، سولفید، دی‌اکسید نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد، کلر، هیدروژن فلورید، هیدروژن کلرید

نوار بنفش R57B-P100: گردوغبار

AEARO AO Safety R53A Replacement Chemical Cartridge

محصولات مشابه