نام لاتین: Spasciani UP3 Filter
شناسه کالا: 680
قیمت پایه:
878 هزارتومان
وضعیت: تماس بگیرید
توضیحات کوتاه: فیلتر ماسک اسپاسیانی مدل UP3 برای بخارات ارگانیک که نقطه‌جوش بالاتر از 65˚C, گازها و بخارات غیر ارگانیک، سولفور دی‌اکسید، آمونیاک، بخارات جیوه و کربن منوکسید کاربرد دارد.
×
فیلتر ماسک شیمیایی 8 حالتی اسپاسیانی مدل A2B2E2K2HgCO 20 NOP3 NR204 UP3

شرکت ایتالیایی اسپاسیانی (Spasciani) در سال 1893 شروع به فعالیت نموده که درزمینه تولید ماسک، فیلتر و سیستم‌های تنفسی فعال است و کلیه محصولات، تولید و عرضه‌شده توسط این شرکت مورد تایید استاندارد CE اروپا است.

فیلتر گازی با استاندارد EN 148-1 برای بخارات ارگانیک که نقطه‌جوش بالاتر از 65˚C دارند و گازها و بخارات غیر ارگانیک، سولفور دی‌اکسید (SO2)، آمونیاک (NH3) و مشتقات آن، بخارات جیوه، کربن منوکسید (CO) و گردوغبار و میست و فیوم کاربرد دارد. این فیلتر می‌تواند برای ماسک تمام‌صورت مدل‌های TR 82, TR 2002 CL2 و TR 2002 CL3 با توجه به مناسب بودن با ماسک‌ها طبق استاندارد EN 148-1 استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

1. ظرفیت جذب فیلتر:

 فیلترهای ترکیبی در دسته‌های متفاوتی تولید می‌شوند و جهت انتخاب صحیح به فرد اجازه انتخاب می‌دهند. این فیلترها بر اساس ظرفیت جذبشان طبقه‌بندی می‌شوند. فیلتر گازی کلاس 1 (کوچک)، فیلتر گازی کلاس 2(متوسط)، فیلتر گازی کلاس 3 (بزرگ) می‌باشند.

فیلترهای مرکب، فیلترهای مخصوص ذرات و گازها هستند که از یک یا چند فیلتر تشکیل‌شده‌اند و توسط اعمال فیزیکی و شیمیایی قادر به نگه‌داری ذرات آلاینده هوابرد هستند. فیلترهای مرکب با علامت مخصوص ذرات و گازهایی که قادر به جذب آنها هستند مشخص‌شده‌اند. فیلتر مرکب A2B2E2K2HgCO 20 NOP3 دارای 8 فیلتر جاذب بوده و با استفاده از یک برچسب نوع فیلترهای آن مشخص‌شده است. حرف A که با نماد رنگ قهوه ای بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات آلی با نقطه‌جوش بیش از 65˚C می‌باشد. همچنین اندیس عدد 2 در کنار این حرف به این منظور است که ظرفیت جذب آنها متوسط باشد. حرف B که با نماد رنگ خاکستری بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات غیر آلی مانند: (HCL-CL2-H2S) می‌باشد.

اندیس عدد 2 در کنار این حرف به این منظور است که ظرفیت جذب آن متوسط می‌باشد. حرف E که با نماد و E2 با نماد رنگ زرد نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط برای گازهای: سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید بوده و K2 با نماد رنگ سبز نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط در برابر آمونیاک می‌باشد. حرف Hg که با نماد رنگ قرمز بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب بخارات جیوه می‌باشد. حرف CO 20 که با نماد رنگ سیاه بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب کربن منو کسید می‌باشد و عدد 20 کنار حرف نشان‌دهنده مدت‌زمان تحمل فیلتر در مقابل عبور این گاز می‌باشد که در اینجا به مدت 20 دقیقه می‌باشد. حرف NO با نماد رنگ آبی نشان‌دهنده این است که این فیلتر گازهای نیتروژن دار شامل نیتروژن منو کسید را جذب می‌کند. حرف P3 که با نماد رنگ سفید بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب ذرات می‌باشد و عدد 3 کنار حرف نشان‌دهنده ظرفیت جذب بالای این لایه از فیلتر است.


کد رنگ برچسب فیلتر: A قهوه ای

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بیش از 65˚C


کد رنگ برچسب فیلتر: B خاکستری

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازها و بخارات غیر آلی مانند: (HCL-CL2-H2S)


کد رنگ برچسب فیلتر: E زرد

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید


کد رنگ برچسب فیلتر: K سبز

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: آمونیاک NH3 و مشتقات آن


کد رنگ برچسب فیلتر: Hg قرمز

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: بخارات جیوه


کد رنگ برچسب فیلتر: CO مشکی

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: کربن مونوکسید CO


کد رنگ برچسب فیلتر: NO آبی

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازهای نیتروژن شامل NO


کد رنگ برچسب فیلتر: P سفید

 ذرات شامل: گردوغبار و میست و فیوم


• علامت NR نشان‌دهنده این است که فیلتر برای چندین بار قابل‌استفاده است.

توجه به کد رنگ‌ها کمک فراوانی به انتخاب فیلتر مناسب با توجه به آلاینده‌های موجود در محیط کار جهت استفاده کاربران خواهد نمود.


1. مدت‌زمان ضروری تست: 45 35 • میزان ترک آلاینده: 10ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: C6H12 • کلاس فیلتر: 2 • نوع فیلتر: A


2. مدت‌زمان ضروری تست: 30 < 20 • میزان ترک آلاینده: 0.5ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: CL2 • کلاس فیلتر: 2 • نوع فیلتر: B


3. مدت‌زمان ضروری تست: 50 < 40 • میزان ترک آلاینده: 10ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: H2S


4. مدت‌زمان ضروری تست: 35 < 25 • میزان ترک آلاینده: 10ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: HCN


5. مدت‌زمان ضروری تست: 29 20 • میزان ترک آلاینده: 5ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: SO2 • کلاس فیلتر: 2 • نوع فیلتر: E


6. مدت‌زمان ضروری تست: 50 < 40 • میزان ترک آلاینده: 25ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: NH3 • کلاس فیلتر: 2 • نوع فیلتر: K


7. مدت‌زمان ضروری تست: 60 < 20 • میزان ترک آلاینده: / • تست: / • تست جریان: 30 • تست غلظت: 2500 • تست گاز: NO • کلاس فیلتر: / • نوع فیلتر: NO


8. مدت‌زمان ضروری تست: 38 20 • میزان ترک آلاینده: / • تست: / • تست جریان: 30 • تست غلظت: 2500 • تست گاز: NO2 • کلاس فیلتر: / • نوع فیلتر: /


9. مدت‌زمان ضروری تست: 160h < 100h < • میزان ترک آلاینده: 01ml/m3ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 5000 • تست گاز: Hg • کلاس فیلتر: / • نوع فیلتر: Hg


10. مدت‌زمان ضروری تست: 20h < 20h < • میزان ترک آلاینده: 20/7g/m3 a23-25C°ppm • تست: (%) 70HR • تست جریان: 30 • تست غلظت: 2500 10000 5000 • تست گاز: CO • کلاس فیلتر: 20min • نوع فیلتر: CO


اثربخشی فیلتر در برابر:

آیروسولNaCl:0.0008 میست پارافین:0.0008

• مقاومت تنفسی فیلتر:

mbar (مقدار مقاومت): 8.5 l/min

(دبی): 95

• وزن فیلتر: تقریباً 460 گرم

• مقاومت حرارتی: مقامت فیلتر در برابر دماهای بین _20 ˚C, +50 ˚C می‌باشد و تا کمتر از 80% قادر به تحمل رطوبت می‌باشد RH<80%

• مواد سازنده فیلتر: پوشش فیلتر از جنس پلی پرو پین بوده و جنس فیلتر میانی از کربن فعال می‌باشد که بوهای آزاردهنده را فیلتر می‌کند.

• عمر فیلتر: فیلترهایی که در جای مناسب انبارشده باشند و در بسته‌بندی اصلی باشد تا پنج سال پس از تولید مهلت‌دارند. تاریخ انقضای فیلتر بر روی لیبل پاکت فیلتر مهرشده است.

• نکته: از این فیلتر درجایی که اکسیژن کمتر از 17% در حجم و در حضور گازهای متفاوت استفاده نکنید.

• فیلتر را می‌توان فقط یک بار برای CO و NOX و برای Hg تا 50 ساعت و 20 دقیقه برای CO استفاده کرد.

مزایا:

2. فیلتر گازی با استاندارد EN 148-1 برای بخارات ارگانیک که نقطه‌جوش بالاتر از 65˚C دارند و گازها و بخارات غیر ارگانیک، سولفور دی‌اکسید (SO2)، آمونیاک (NH3) و مشتقات آن، بخارات جیوه، کربن منوکسید (CO) و گردوغبار و میست و فیوم کاربرد دارد. این فیلتر می‌تواند برای ماسک تمام‌صورت مدل‌های TR 82, TR 2002 CL2 و TR 2002 CL3 با توجه به مناسب بودن با ماسک‌ها طبق استاندارد EN 148-1 استفاده می‌شود.

3. این فیلتر مطابق با استاندارد CE می‌باشد. قابل‌ذکر است استاندارد CE یکی از معتبرترین استانداردها می‌باشد.

4. فیلتر دارای لایه کربن اکتیو برای جذب بوهای آزاردهنده می‌باشد

5. علامت NR نشان‌دهنده این است که فیلتر برای چندین بار قابل‌استفاده است.

6. انجام شدن تست دولو میت با غلظت mg.h.m3263

معایب:

1. از این فیلتر درجایی که اکسیژن کمتر از 17% در حجم و در حضور گازهای متفاوت استفاده نکنید. فیلتر را می‌توان فقط یک بار برای CO و NOX و برای Hg تا 50 ساعت و 20 دقیقه برای CO استفاده کرد.

2. برای انواع خاصی از ماسک‌ها که در بالا ذکر شد قابل‌استفاده است.

ماسک تمام‌صورت پلاستیکی اسپاسیانی مدل TR 2002 CL3
ماسک تمام‌صورت سیلیکونی اسپاسیانی مدل TR 2002 CL3

آچارک قیمت فیلتر ماسک شیمیایی Spasciani UP3، خرید فیلتر ماسک و انواع فیلتر ماسک شیمیایی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

محصولات مشابه