نام لاتین: ( Diffuser Nozzle 500 ( Jet / Spray
شناسه کالا: 604
قیمت پایه:
265 هزارتومان
وضعیت: تماس بگیرید
توضیحات کوتاه: نازل آتش نشانی SRI مدل WRS099-GM-STD-NA 500LM
×

نازل آتش نشانی SRI مدل WRS099-GM-STD-NA 500LM  


(Code No.                           Material                                  Flowrate @ 65Psi (4.4 Bar)                               Throwrange @ 65Psi (4.4 Bar


(WRS099-LA-STD-NA           Aluminium Alloy to BS 1490      590L/min (SPRAY) 500L/min (JET)                     26m (JET) 15m (SPRAY


(WRS101-LA-STD-NA            Aluminium Alloy to BS 1490     590L/min (SPRAY) 500L/min (JET)                     26m (JET) 15m (SPRAY


(WRS099-GM-STD-NA           Copper Alloy  to BS 1982          590L/min (SPRAY) 500L/min (JET)                    26m (JET) 15m (SPRAY


(WRS101-GM-STD-NA           Copper Alloy to BS 1982          590L/min (SPRAY) 500L/min (JET)                     26m (JET) 15m (SPRAY


(WRS106-GM-52C-NA           Copper Alloy to BS 1982         590L/min (SPRAY) 500L/min (JET)                     26m (JET) 15m (SPRAY


محصولات مشابه