نام لاتین: ( Diffuser Nozzle 800 ( Jet / Spray
شناسه کالا: 603
قیمت پایه:
275 هزارتومان
وضعیت: تماس بگیرید
توضیحات کوتاه: نازل آتش نشانی SRI مدل WRS100-AL-065-NA 800LM
×

نازل آتش نشانی SRI مدل WRS100-AL-065-NA 


(Code No.                             Material                                          Flowrate @ 65Psi (4.4 Bar)               Throwrange @ 65Psi (4.4 Bar


(WRS100-LA-065-NA             Aluminium Alloy to BS 1490               800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)     35m (JET) 28m (SPRAY


(WRS102-LA-065-NA             Aluminium Alloy to BS 1490               800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)     35m (JET) 28m (SPRAY


(WRS100-LA-065-HL             Aluminium Alloy to BS 1490               800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)      35m (JET) 28m (SPRAY


(WRS100-GM-065-NA            Copper Alloy to BS 1400                    800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)     35m (JET) 28m (SPRAY


(WRS102-GM-065-NA            Copper Alloy to BS 1400                    800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)     35m (JET) 28m (SPRAY


(WRS100-GM-065-HL            Copper Alloy to BS 1400                    800L/min (JET) 880L/min (SPRAY)      35m (JET) 28m (SPRAY

محصولات مشابه