نام لاتین: AO SAFETY 5700 Half Mask Respirator
شناسه کالا: 727
قیمت پایه:
75 هزارتومان
وضعیت: موجود نیست.
توضیحات کوتاه: ماسک شیمیایی نیم صورت آ او سیفتی سری 5700 مناسب برای حفاظت سیستم تنفسی طراحی‌شده‌اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید.
×
ماسک شیمیایی نیم صورت آ او سیفتی سری 5700

کارتریج‌های مورداستفاده در این محصول:

کارتریج ماسک شیمیایی نوار مشکی AO SAFETY مدل R51A

کارتریج ماسک شیمیایی نوار زیتونی AO SAFETY مدل R61

کارتریج ماسک نیم صورت نوار زرد AO SAFETY مدل R53A

کارتریج جاذب گردوغبار AO SAFETY مدل R57A 

حفاظت از سیستم تنفسی کارکنان در صنایع

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی:

ماسک‌های تنفسی (Respiratory Protection Masks) بنا به تعریف، وسایلی هستند که به‌منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی‌شده‌اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید. ماسک‌ها، این حفاظت را هم به‌وسیله گرفتن آلاینده‌ها از هوای استنشاقی و هم به‌وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تامین می‌کنند.

ماسک‌های حفاظت تنفسی به‌طورکلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

ماسک‌های تصفیه‌کننده هوا (Air Purifying Respirators)

ماسک‌های رساننده هوا اتمسفری (Atmosphere - Supplying Respirators)

ماسک‌های تصفیه‌کننده هوا:

ماسک‌هایی هستند که آلاینده‌های موجود در هوای استنشاقی را می‌گیرند و خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف- ماسک‌های حذف‌کننده ذرات (Particulate Filtering Respirators)

ب- ماسک‌های حذف‌کننده گازها و بخارات (Vapor and Gas Removing Respirators)

ج- ماسک‌های الکتریکی تصفیه هوا (Powered Air - Purifying Respirators)

2. ماسک های هوا رسان:

ماسک‌هایی هستند که هوا را از طریق منبعی غیر از هوای اطراف، تامین می‌کنند. این گروه از ماسک‌ها در شرایطی استفاده می‌شوند که یا فیلتر مناسب جهت حذف آلاینده موجود در هوای محیط وجود نداشته باشد و یا تراکم اکسیژن در محل کمتر از 21% باشد. ماسک‌های هوا رسان به دو دسته تقسیم می‌شوند:‌

الف- ماسک‌های کپسول سرخود (Self – Contained Breathing Apparatus)

ب- ماسک‌های هوا رسان شیلنگی (Air – Hose Supplied Air Respirators)

3. ماسک‌های حذف‌کننده ذرات:

ماسک‌های حفاظت در برابر گردوغبار، به‌منظور حفاظت در برابر گردوغبارها، فیوم ها (Fumes) و یا میست ها (Mists) مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این ماسک‌ها از مواد فیبری و الیافی همچون کاغذ، نمد و یا پارچه برای به دام اندازی آلاینده‌ها استفاده می‌کنند.

فیلترهای این ماسک‌ها بر اساس استاندارهای اروپایی در سه گروه N، R و P طبقه‌بندی می‌شوند.

طبقه N، ماسک‌هایی را شامل می‌شود که منحصراً برای استفاده در اتمسفرهایی که ذرات آن پایه غیر روغنی دارند،کاربرد دارد. طبقات R و P نیز ماسک‌هایی با فیلترهای مقاوم در برابر ذرات روغنی یا فیلترهای عایق روغن را شامل می‌گردند.

این استانداردها عموماً مبنای طبقه‌بندی ماسک‌های گردوغبار تولیدی در کشور آمریکا و کانادا قرار می‌گیرد.

طبقه‌بندی NIOSH (استاندارد ایالات‌متحده) در خصوص ماسک‌های حذف‌کننده به ترتیب جدول زیر می‌باشد:

طبقه‌بندی ماسک‌های گردوغبار نوع فیلتر راندمان

طبقه‌بندی ماسک‌های گردوغبار: سری N (ذرات غیر روغنی)

نوع فیلتر: N95 راندمان: 95%

نوع فیلتر: N99 راندمان: 99%

نوع فیلتر: N100 راندمان: 97.99%

طبقه‌بندی ماسک‌های گردوغبار: سری R (ذرات مقاوم در برابر روغن)

نوع فیلتر: R95 راندمان: 95%

نوع فیلتر: R99 راندمان: 99%

نوع فیلتر: R100 راندمان: 97.99%

طبقه‌بندی ماسک‌های گردوغبار: سری P (ذرات عایق روغن)

نوع فیلتر: P95 راندمان: 95%

نوع فیلتر: P99 راندمان: 99%

نوع فیلتر: P100 راندمان: 97.99%

بر اساس استاندارد اروپایی BS-EN 1492001 (British Standards)، ماسک‌های گردوغبار به طبقات زیر تقسیم می‌شوند

الف. طبقه FFP1 حفاظت در برابر آیروسل‌های جامد و مایع غیر سمی با تراکم 54 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ب. طبقه FFP2حفاظت در برابر آیروسل‌های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم 12 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

ج. طبقه FFP3 حفاظت در برابر آیروسل‌های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت بالا با تراکم 50 برابر حد مجاز تماس شغلی (OEL).

حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک (حداکثر نفوذ مجاز گردوغبار در ماسک) بر اساس استاندارد BS-EN 1492001 به شرح جدول زیر می‌باشد

حداکثر نفوذ مجاز ذرات جامد (Nacl) ذرات مایع (روغن پارافین)

حداکثر نفوذ مجاز: طبقه FFP1

Nacl ذرات جامد: 20%

 ذرات مایع (روغن پارافین) : 20%

حداکثر نفوذ مجاز: طبقه FFP2

Nacl ذرات جامد: 6%

 ذرات مایع (روغن پارافین) : 6%

حداکثر نفوذ مجاز: طبقه FFP3

Nacl ذرات جامد: 1%

ذرات مایع (روغن پارافین) : 1%

ب. ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات

ماسک‌های تصفیه کننده هوا برای حفاظت در مقابل گازها و بخارات خاص، مانند گاز آمونیاک و بخار جیوه و گروههایی از گازها و بخارات مانند گازهای اسیدی و بخارات آلی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

به‌طور کلی انواع ماسکهای حذف‌کننده گازها و بخارات عبارت‌اند از:

الف. ماسک‌های کارتریج‌دار شیمیایی (Chemical Cartridge Respirators).

ب. ماسک‌های گازی (Gas Masks).

ج. ماسک‌های کاغذی یا نمدی پوشش داده با زغال فعال.

(Combinations Particulate Removing and Vapor and Gas Removing)

Maximum Allowable Penetration

ب-1. ماسک‌های کارتریج‌دار (ماسک‌های فیلتر دار)

این ماسک‌ها ازنظر شکل ظاهری به دو نوع نیم صورت و تمام‌صورت طبقه‌بندی می‌شوند که نوع تمام‌صورت این ماسک‌ها برای حفاظت چشم‌ها در برابر مواد شیمیایی است که علاوه بر سیستم تنفسی بر روی چشم‌ها نیز اثرات تحریک کننده دارند.

ب-2. ماسک‌های کانیستر دار (ماسک‌های گازی)

کانیسترها مشابه کارتریج‌ها می‌باشند با این تفاوت که حجم ماده جاذب موجود در کانیسترها از کارتریج‌ها بیشتر و ازنظر سایز بزرگ‌تر از آنهاست، بزرگ‌ترین تفاوت میان کانیسترها و کارتریج‌ها در این است که کانیستر و ترجیحاً ماسک آنها معمولاً دارای دریچه استنشاقی است.

انواع فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای حذف کننده گازها و بخارات

فیلترهای موجود در کانیسترها و کارتریج‌های حذف‌کننده گازها و بخارات، بر اساس نوع گازهایی که قادر به جذب آنها هستند،بر اساس جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند

ردیف نوع کاربرد (تصفیه کننده ...)

ردیف: 1 نوع: A کاربرد (تصفیه کننده) : گازها و بخارات آلی مختلف

ردیف: 2 نوع: B کاربرد (تصفیه کننده) : گازهای معدنی و اسیدی مانند مونوکسید کربن

ردیف: 3 نوع: E کاربرد (تصفیه کننده) : دی اکسید سولفور و سایر گازهای معدنی

ردیف: 4 نوع: G کاربرد (تصفیه کننده) : مواد شیمیایی با فشار بخار پایین (فشار بخار کمتر از Pa130 در Cْ 25 و مواد شیمیایی کشاورزی)

ردیف: 5 نوع: K کاربرد (تصفیه کننده) : آمونیاک و مشتقات آن

ردیف: 6 نوع: MB کاربرد (تصفیه کننده) : متیل بروماید

ردیف: 7 نوع: AX کاربرد (تصفیه کننده) : گروهی از ترکیبات آلی با نقطه‌جوش پایین (نقطه‌جوش کمتر از Cْ 65)

ردیف: 8 نوع: HG بخار جیوه

ردیف: 9 نوع: NO اکسیدهای نیتروژن

ردیف: 10 کاربرد (تصفیه کننده) : مواد شیمیایی که جزو مواد یاد شده نیستند

ب-3. ماسک‌های کاغذی نمدی یا پوشش داده‌شده با زغال فعال

این ماسک‌ها نوعی ماسک کاغذی یا نمدی پوشش داده‌شده با زغال فعال هستند که جهت حذف توام گازها و بخارات و گردوغبار در محیطهایی که این آلاینده‌ها به‌صورت توام وجود دارند، استفاده می‌شوند.

ج. ماسک‌های الکتریکی تصفیه کننده هوا

این ماسک‌ها از یک دمنده الکتریکی (معمولاً از طریق باطری) برای عبور دادن هوای آلوده از داخل بخشی که باعث حذف آلاینده‌ها می‌شود و نیز کمک به استنشاق هوا از ورودی ماسک بهره می‌برند.

د. ماسک‌های نجات

نوعی خاص از ماسکهای گازی هستند که در حین فرار (نه ورود یا بازگشت به محوطه آلوده) از هوایی با مخاطره آنی برای زندگی و سلامتی مورداستفاده قرار می‌گیرند. این ماسک‌ها عموماً در مناطق با خطر بروز مسمومیتهای تنفسی و کاهش اکسیژن در شرایط اضطراری مانند معادن (ماسک مونوکسید کربن) و یا در زمانهای کوتاه همچون فرار از حریق (ماسک دود) مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 ماسک‌های هوا رسان (ماسک‌های فشار مثبت) :

الف. ماسک‌های کپسول سرخود

در این ماسک‌ها، فرد هوا یا اکسیژن موردنیاز خود را از یک منبع تنفسی که بر روی خود حمل

می‌نماید، تامین می‌کند. این ماسک‌ها بسته به طراحی وسیله می-توانند حداکثر تا چهار ساعت اکسیژن یا هوای موردنیاز استفاده کنند را تامین نماید.

ب. ماسک‌های هوا رسان شیلنگی

این نوع از ماسک‌ها، هوای موردنیاز فرد را از طریق یک منبع ثابت هوای فشرده و یا یک کمپرسور دمنده هوا که با هوای سالم و تازه ارتباط دارد و از طریق یک شیلنگ تحت‌فشار انتقال می‌دهند. طول شیلنگ این ماسک‌ها از 25 الی 300 فوت متغیر است. در پایین‌ترین فشار و بالاترین طول شلنگ، وسیله بایستی حداقل قابلیت ارسال هوایی به میزان 170 لیتر در دقیقه را داشته باشد و فشار دستگاه نیز نبایستی از PSI125 بیشتر شود

محصولات مشابه